top of page

PLASTIKA HYDROKÉLY

Při plastice hydrokély lékař provádí řez na postižené straně šourku, tekutinu vypustí, varle a jeho obaly zreviduje a chirurgicky upraví tak, aby k hromadění tekutiny již nedocházelo. V některých případech je během operace vhodné zavést do šourku drén, který ponecháme krátkodobě i v pooperačním období. Po operaci se může běžně objevit otok šourku - obvykle tím větší, čím větší byla operovaná vodní kýla. Otok se během několika týdnů zcela vstřebá. Poměrně zřídka se po operaci vytvoří v šourku krevní výron, který je někdy nutno chirurgicky otevřít a vypustit. Doba rekonvalescence po výkonu je individuální. Pokud muž pracuje na počítači, může pracovat první den po operaci, pokud však dojíždí do zaměstnání, může mu poloha vsedě s koleny u sebe činit potíže. Podobně je tomu při delší chůzi, nutnosti častého střídání poloh, při řízení automobilu. Pokud pacient vykonává fyzicky namáhavou práci, lze dobu pracovní neschopnosti přirovnat k době obvyklé po operaci tříselné kýly. Po operaci je nutno dodržovat režimová opatření, celková doba nekomplikovaného hojení je 3-4 týdny.

bottom of page