top of page

HYDROKÉLA

Hydrokéla vzniká nahromaděním tekutiny v obalech varlete. Rozlišujeme vrozenou hydrokélu, tj. přetrvávající komunikaci mezi dutinou břišní a dutinou varlete a získanou hydrokélu, která může vzniknout při poškození cévního zásobení, při úrazech, zánětech nebo nádorech varlete či nadvarlete. Nejčastěji je však příčina hydrokély nejasná.​

PŘÍČINY

U dětí se vyskytuje daleko častěji primární hydrokéla, kterou někdy označujeme jako idiopatickou, neboť její příčinu nemůžeme spolehlivě určit. Sekundární hydrokéla může být zejména v dospělosti způsobena onemocněním varlete a jeho přívěsků, poškozením cévního zásobení šourku při úrazech, zánětech nebo nádorech varlete či nadvarlete. Chronická hydrokéla se častěji vyskytuje u mužů starších 40 let a je dávána do souvislosti se zhoršením cévního zásobení varlete. Nejčastěji je však příčina hydrokély nejasná.

PŘÍZNAKY

Šourek se postupně bez doprovodné bolesti zvětšuje nebo pacient pociťuje tahavé bolesti směřující do třísla, často může dojít až k zanořování penisu.

VYŠETŘENÍ

Urolog diagnostikuje hydrokélu na základě typické anamnézy, vyšetřením pohmatem a sonografickým vyšetřením šourku. Sonografické vyšetření je důležité k odlišení jiných onemocnění, která postihují varlata a šourek, jako např. nádor varlete, zánět varlete/nadvarlete nebo varikokéla.

LÉČBA

Hydrokélu můžeme léčit konzervativně nebo chirurgicky. Konzervativní léčba přichází v úvahu u novorozenců, u nichž se může hydrokéla vstřebat. Přetrvává-li hydrokéla déle než jeden rok, je nutná léčba chirurgická. Konzervativní léčba je indikována též u starších a rizikových mužů, kdy doporučujeme nosit suspenzor, eventuálně provést punkci, to znamená tekutinu z šourku vypustit. Punkce hydrokély má obvykle jen dočasný efekt, tekutina má tendenci k doplňování. Při chirurgickém výkonu lékař provádí řez na postižené straně šourku, tekutinu vypustí, varle a jeho obaly zreviduje a chirurgicky upraví tak, aby k hromadění tekutiny již nedocházelo. V některých případech je během operace vhodné zavést do šourku drén, který ponecháme krátkodobě i v pooperačním období. Po operaci se může běžně objevit otok šourku - obvykle tím větší, čím větší byla operovaná vodní kýla. Otok se během několika týdnů zcela vstřebá. Poměrně zřídka se po operaci vytvoří v šourku krevní výron, který je někdy nutno chirurgicky otevřít a vypustit. Doba rekonvalescence po výkonu je individuální. Pokud muž pracuje na počítači, může pracovat první den po operaci, pokud však dojíždí do zaměstnání, může mu poloha vsedě s koleny u sebe činit potíže. Podobně je tomu při delší chůzi, nutnosti častého střídání poloh, při řízení automobilu. Pokud pacient vykonává fyzicky namáhavou práci, lze dobu pracovní neschopnosti přirovnat k době obvyklé po operaci tříselné kýly. Po operaci je nutno dodržovat režimová opatření, celková doba nekomplikovaného hojení je 3-4 týdny.

bottom of page