CENA

ANDROGEOS je soukromé zdravotnické zařízení, ve kterém vyšetření a léčba nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Plastiku hydrokély provádíme na vlastním operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění.

Cena za plastiku hydrokély je 10 000 Kč - vstupní vyšetření 2 500 Kč, výkon 7 500 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.​

CENA ZAHRNUJE

  • Vstupní vyšetření - zhodnocení urologického stavu pacienta, poučení o výkonu (vyšetření trvá cca 30 minut)

  • Plastiku hydrokély -  výkon provádíme v místním znecitlivění na operačním sále (výkon trvá celkem cca 60-90 minut a zahrnuje přípravu před výkonem, vlastní výkon a kontrolu pacienta cca 30 minut po výkonu)

  • Pooperační balíček - obsahuje zdravotnický materiál k domácímu ošetřování rány a podrobné informace o režimu po výkonu v tištěné formě

  • Anestetický plyn - pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu může pacient využít inhalační anestezii anestetickým plynem

  • Kontroly po výkonu - u většiny případů jsou po výkonu 1-2 kontroly, vše záleží na dohodě lékaře s pacientem