CO JE HYDROKÉLA?
JAKÉ JSOU PŘÍČINY HYDROKÉLY?
JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY HYDROKÉLY?
JAK VYŠETŘUJEME HYDROKÉLU?
JAK LÉČÍME HYDROKÉLU?
JAKÉ JE CENA ZA OPERACI?

Hydrokéla vzniká nahromaděním tekutiny v obalech varlete. Rozlišujeme vrozenou hydrokélu, tj. přetrvávající komunikaci mezi dutinou břišní a dutinou varlete a získanou hydrokélu, která může vzniknout při poškození cévního zásobení, při úrazech, zánětech nebo nádorech varlete či nadvarlete. Nejčastěji je však příčina hydrokély nejasná.​

U dětí se vyskytuje daleko častěji primární hydrokéla, kterou někdy označujeme jako idiopatickou, neboť její příčinu nemůžeme spolehlivě určit. Sekundární hydrokéla může být zejména v dospělosti způsobena onemocněním varlete a jeho přívěsků, poškozením cévního zásobení šourku při úrazech, zánětech nebo nádorech varlete či nadvarlete. Chronická hydrokéla se častěji vyskytuje u mužů starších 40 let a je dávána do souvislosti se zhoršením cévního zásobení varlete. Nejčastěji je však příčina hydrokély nejasná.

Šourek se postupně bez doprovodné bolesti zvětšuje nebo pacient pociťuje tahavé bolesti směřující do třísla, často může dojít až k zanořování penisu.

Urolog diagnostikuje hydrokélu na základě typické anamnézy, vyšetřením pohmatem a sonografickým vyšetřením šourku. Sonografické vyšetření je důležité k odlišení jiných onemocnění, která postihují varlata a šourek, jako např. nádor varlete, zánět varlete/nadvarlete nebo varikokéla.

Hydrokélu můžeme léčit konzervativně nebo chirurgicky. Konzervativní léčba přichází v úvahu u novorozenců, u nichž se může hydrokéla vstřebat. Přetrvává-li hydrokéla déle než jeden rok, je nutná léčba chirurgická. Konzervativní léčba je indikována též u starších a rizikových mužů, kdy doporučujeme nosit suspenzor, eventuálně provést punkci, to znamená tekutinu z šourku vypustit. Punkce hydrokély má obvykle jen dočasný efekt, tekutina má tendenci k doplňování. Při chirurgickém zákroku lékař provádí řez na postižené straně šourku, tekutinu vypustí, varle a jeho obaly zreviduje a chirurgicky upraví tak, aby k hromadění tekutiny již nedocházelo. V některých případech je během operace vhodné zavést do šourku drén, který ponecháme krátkodobě i v pooperačním období. Po operaci se může běžně objevit otok šourku - obvykle tím větší, čím větší byla operovaná vodní kýla. Otok se během několika týdnů zcela vstřebá. Poměrně zřídka se po operaci vytvoří v šourku krevní výron, který je někdy nutno chirurgicky otevřít a vypustit. Doba rekonvalescence po zákroku je individuální. Pokud muž pracuje na počítači, může pracovat první den po operaci, pokud však dojíždí do zaměstnání, může mu poloha vsedě s koleny u sebe činit potíže. Podobně je tomu při delší chůzi, nutnosti častého střídání poloh, při řízení automobilu. Pokud pacient vykonává fyzicky namáhavou práci, lze dobu pracovní neschopnosti přirovnat k době obvyklé po operaci tříselné kýly. Po operaci je nutno dodržovat režimová opatření, celková doba nekomplikovaného hojení je 3-4 týdny. 

ANDROGEOS je soukromé zdravotnické zařízení, ve kterém vyšetření a léčba nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Plastiku hydrokély provádíme na operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění.

Cena za plastiku hydrokély je 10 000 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

Cena zahrnuje:

  • Vstupní vyšetření - zhodnocení urologického stavu pacienta, poučení o výkonu (vyšetření trvá cca 30 minut).

  • Plastiku hydrokély - výkon provádíme v místním znecitlivění na operačním sále (výkon trvá celkem cca 90 minut a zahrnuje přípravu před výkonem, vlastní výkon a kontrolu pacienta cca 30 minut po výkonu).

  • Pooperační balíček - obsahuje zdravotnický materiál k domácímu ošetřování rány a podrobné informace o režimu po výkonu v tištěné formě

  • Anestetický plyn - pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii tzv. anestetickým plynem.

  • Telefonickou konzultaci - pro případ akutního stavu/konzultace je 24/7 k dispozici lékař na telefonu.

  • Kontroly po výkonu - u většiny pacientů jsou po výkonu 1-2 kontroly, vše záleží na pooperačním stavu a dohodě lékaře s pacientem.

KONTAKT
ADRESA
POLOHA

Telefon 233 325 636

www.androgeos.cz

Na Valech 4/289

160 00 Praha 6 - Hradčany

© 2018-2020  ANDROGEOS, spol. s.r.o.